Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Bất động sản Thế Kỷ (CRE) chuyển lỗ thành lãi trong quý I/2024

Trên đà hồi phục của thị trường bất động sản, CTCP Bất động sản Thế kỷ (HoSE: CRE) đã kết thúc quý I/2024 với mức lãi ròng gần 8 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, CRE đạt mức doanh thu thuần cao gấp 9 lần cùng kỳ, tương ứng 493,6 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới và đầu tư bất động sản vẫn chiếm tỉ trọng lớn với 464,8 tỷ đồng (chiếm 94%). Ngoài ra, công ty ghi nhận thêm doanh thu từ dịch vụ đào tạo, tư vấn du học và cung ứng nhân lực 15,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp theo tăng gấp 3 lần, thu về hơn 80 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 26% về 14,1 tỷ đồng do lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm. Mặt khác, lãi vay giảm giúp chi phí tài chính giảm 23% về 17,4 tỷ đồng, qua đó góp phần giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 29,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 16,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận khoản lợi nhuận khác âm 19,1 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 7,6 tỷ đồng, tuy nhiên không được thuyết minh cụ thể.

Trừ đi thuế, CRE báo lãi ròng 7,9 tỷ đồng, trong khi quý I/2023 lỗ 8,8 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân, CRE cho biết nhờ thị trường bất động sản có những tín hiệu tích cực, giao dịch bắt đầu khởi sắc dẫn đến doanh thu thuần và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, công ty đã đặt kế hoạch kinh doanh 2024 đầy tham vọng với doanh thu thuần đạt 3.250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, gấp lần lượt 3,5 lần và gần 45 lần so với thực hiện năm 2023.

Với kết quả này, CRE đã hoàn thành được 15% kế hoạch doanh thu và khoảng 5% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tính đến cuối tháng 03/2024, tổng tài sản của CRE giảm hơn 40 tỷ đồng về 7.057 tỷ đồng, tập trung phần lớn tại các khoản phải thu tổng cộng 5.975 tỷ đồng, chiếm 85%.

Phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm nhẹ 3% về 1.430 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu ở mức 5.626 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 02/05, giá cổ phiếu CRE ở mức 8.090 đồng/cp.

Trước đó, đầu tháng 04/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có thông báo về việc đưa cổ phiếu CRE vào diện cảnh bảo từ 10/4/2024.