Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chính sách mới nhất

Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về chế độ tiền lương mới từ 1/7

10:40 10/04/2024

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định về chế độ tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.