Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cảnh sát giao thông có được bắt xe trên đường làng không?

Việc kiểm soát phương tiện giao thông di chuyển trên đường là nhiệm vụ của lực lượng CSGT. Nhiều người thắc mắc tại khu vực đường làng, CSGT có được bắt xe vi phạm?.

Bộ Công an quy định về phân cấp tuần tra đã quy định rõ việc bố trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cục CSGT; Công an tỉnh, thành phố; Công an các huyện.

Theo đó, CSGT cấp huyện bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông thuộc địa giới hành chính vùng như các tuyến đường tỉnh, đường xã, đường chuyên dùng, đường đô thị.

Căn cứ vào Thông tư 65/2020/TT-BCA, lực lượng CSGT cấp huyện đều được tuần tra kiểm soát, cũng như xử lý vi phạm tại các tuyến đường xã, đường làng thuộc địa giới hành chính quản lý.

Cảnh sát giao thông có được bắt xe trên đường làng không?

Cảnh sát giao thông có được bắt xe trên đường làng không?

Tuy nhiên, quá trình làm nhiệm vụ đều phải có kế hoạch cụ thể được lãnh đạo đường tuần tra đường làng, xã theo kế hoạch. Đối với lĩnh vực trật tự ATGT, nguyên tắc là TNGT xảy ra ở đâu, địa bàn tuần tra của lực lượng CSGT tuần tra, xử lý vi phạm ở đó.

Như vậy, căn cứ vào kế hoạch được phân công, lực lượng CSGT được tuần tra, cũng như cắm chốt tại một điểm trong tuyến đường làng, đường xã để kịp thời xử lý vi phạm nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Ngoài ra, tại Điều 8 Thông tư số 32/2023 quy định về quyền hạn của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát được dừng các phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Cụ thể, kiểm soát người và phương tiện giao thông, giấy tờ của người điều khiển phương tiện giao thông, giấy tờ của phương tiện giao thông và giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện giao thông đang kiểm soát theo quy định của pháp luật; kiểm soát việc thực hiện các quy định về an toàn vận tải đường bộ.

Như vậy, việc Cảnh sát giao thông đang thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát công khai theo kế hoạch trên đường trong phạm vi địa giới hành chính mình quản lý như đường giao thông liên xã, đường làng… mà phát hiện người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu của hành vi vi phạm hành chính về giao thông đường bộ thì có quyền yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe lại và sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm tra nồng độ cồn mà không cần lập chốt.