Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Người tham gia BHXH tự nguyện được hoàn trả tiền thừa trong trường hợp nào?

Hoàn trả BHXH là việc cơ quan bảo hiểm trả lại số tiền người tham gia đã đóng nhưng được xác định là không phải đóng hoặc đóng thừa/đóng trùng khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hoàn trả số tiền thừa

Theo khoản 6 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

(1) Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

(2) Hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 7 Nghị định 134/2015/NĐ-CP;

(3) Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

hoan-tra-tien-bhxh-2-1714035833.jpg
 

Lưu ý: Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong trường hợp quy định tại điểm (1) và điểm (2) hoặc hoàn trả cho thân nhân người lao động trong trường hợp quy định tại điểm (3) được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).

Công thức tính số tiền được hoàn trả

hoan-tra-tien-bhxh-1-1714035750.jpg
Công thức tính số tiền được hoàn trả. Ảnh internet

Số tiền hoàn trả BHXH được tính như thế nào? Số tiền được hoàn trả sẽ tính theo công thức sau:

Trong đó:

- HT: Số tiền hoàn trả (đồng).

- Mi: Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện chọn tại thời điểm đóng (đồng/tháng).

- T: Số tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).

- r: Lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng (%).

- n: Số năm đã đóng trước do người tham gia BHXH chọn, nhận một trong các giá trị từ 2 đến 5.

- t: Số tháng còn lại của phương thức đóng mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng.

- i: Tham số tự nhiên có giá trị từ (nx12-t+1) đến (nx12).

Xem thêm: Bộ Y tế thông tin về chính sách mới của BHYT tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP

Minh Khuê (t/h)