Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

PC Tuyên Quang: Mối quan hệ zích zắc giữa 3 nhà thầu Trường Thịnh Tuyên Quang, Hồng Sơn, Quang Minh

Tại PC Tuyên Quang, Công ty Trường Thịnh Tuyên Quang liên danh Công ty Hồng Sơn trúng gói thầu 06 XL, nhưng lại thành đối thủ ở 2 gói sửa chữa và xây lắp đường dây. Tương tự là mối quan hệ zích zắc giữa Trường Thịnh Tuyên Quang và Quang Minh.

Nhiều nhà thầu có tỉ lệ trúng 100%

Công ty Điện lực Tuyên Quang trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc có trụ sở tại số 431 – Đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Nằm trên địa bàn chiến khu cách mạng, ngành điện Tuyên Quang đã có những bước phát triển vượt bậc, vươn lên mọi khó khăn thách thức, xây dựng ngày càng lớn mạnh.