Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC): Giá bán giảm, lợi nhuận quý I/2024 “bốc hơi” 22%

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2024, CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) báo lãi ròng sụt giảm 22,5% so với cùng kỳ.

Trước đó, đầu tháng 05/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã 2 lần đưa ra văn bản nhắc nhở chậm công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý I/2024 đối với VHC.

Đến ngày 13/05/2024, doanh nghiệp đã hoàn thành BCTC hợp nhất quý I/2024 và gửi lên HoSE. Cụ thể, kết thúc 3 tháng đầu năm 2024, VHC ghi nhận doanh thu thuần 2.855 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ. Chiếm tỉ trọng lớn là doanh thu bán thành phẩm và hàng hóa với 2.319 tỷ đồng, chiếm 81%.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh 40% lên tới 2.589 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp thu về chỉ 266,2 tỷ đồng, sụt giảm 31% so với quý I/2023.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 28% lên 106,7 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái và lãi thuần từ đánh giá lại các khoản có gốc ngoại tệ cuối năm; chi phí tài chính được tiết giảm 63% còn 33,9 tỷ đồng nhờ lãi vay giảm và hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Bên cạnh đó, lợi nhuận khác cũng tăng gấp 5 lần cùng kỳ, đạt mức 9,3 tỷ đồng do công ty ghi nhận thu nhập từ bán phế liệu tăng cao và giảm thiểu chi phí hỗ trợ, quyên góp.

Trừ đi thuế và các chi phí khác, VHC báo lãi ròng hơn 189 tỷ đồng, sụt giảm 22,5% so với cùng kỳ.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất, công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 10.700 tỷ đồng, ước tính lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng.

Theo đó, với kết quả trên, VHC đã thực hiện được khoảng 27% mục tiêu doanh thu và 23% mục tiêu lợi nhuận sau thuế sau 3 tháng đầu năm 2024.

Tính đến cuối tháng 03/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 12.092 tỷ đồng, gần như đi ngang so với số đầu năm, tập trung chủ yếu tại các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2.323 tỷ đồng (chiếm 19%), các khoảng phải thu ngắn hạn 1.818 tỷ đồng (chiếm 15%) và hàng tồn kho 3.466 tỷ đồng (chiếm 28%).

Phía bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của VHC tăng hơn 400 tỷ đồng lên 3.762 tỷ đồng, 97% là nợ ngắn hạn. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 8.330 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/05/2024, giá cổ phiếu VHC ở mức 76.000 đồng/cp.