Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

SHN thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm mới, quý I/2024 lãi gấp 3 cùng kỳ

ĐHĐCĐ 2024 của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX: SHN) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024. Kết thúc 3 tháng đầu năm, công ty báo lãi ròng gấp 3 lần cùng kỳ.

Trước đó, trong năm 2023, SHN ghi nhận doanh thu 5.724 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch năm và lãi ròng 3,5 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 7%.

Đến phiên họp ĐHĐCĐ 2024, SHN đã thông qua kế hoạch doanh thu “đi lùi” trong năm 2024. Cụ thể, công ty đặt mục tiêu doanh thu 4.620 tỷ đồng, giảm 20% so với thực hiện năm 2023.

1-1714021729.png
Nguồn: SHN.

Bên cạnh đó, SHN ước tính lợi nhuận sau thuế 51 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của công ty mẹ là 50 tỷ đồng. Theo đó, công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, cung cấp nguyên vật liệu than đầu vào cho hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long tại Quảng Ninh và các hoạt động kinh doanh vật liệu khác.

Ngoài ra, SHN sẽ tăng cường triển khai hoạt động nhập khẩu, tìm kiếm nguồn nhiên liệu than trong nước và cung cấp than cho các đối tác. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến triển khai tối thiểu 2 dự án bất động sản mới trong năm 2024, bao gồm 1 dự án tổ hợp dịch vụ, thương mại kết hợp nhà ở cao tầng và 1 dự án nhà ở thương mại thấp tầng.

Về tình hình kinh doanh, mới đây, SHN đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024. Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần 752,2 tỷ đồng, sụt giảm 49% so với cùng kỳ. Do giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh gần một nửa về 741,6 tỷ đồng, lợi nhuận gộp thu về 10,5 tỷ đồng, gần như đi ngang cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 8% lên 67,4 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận các khoản doanh thu khác 13,2 tỷ đồng, tuy nhiên không được thuyết minh cụ thể. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gần 3 lần lên 2,2 tỷ đồng.

Trừ đi thuế và các chi phí khác, SHN báo lãi ròng 1,6 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 3 lần cùng kỳ. So với kế hoạch đề ra trong năm 2024, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được 2,5% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối tháng 03/2024, tổng tài sản của SHN giảm 13% về 4.999 tỷ đồng, tập trung phần lớn tại các khoản phải thu ngắn hạn 3.473 tỷ đồng, chiếm 69%.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tuy có giảm 18% về 3.411 tỷ đồng, nhưng với vốn chủ sở hữu 1.588 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) của SHN đã là 2,14.

Về dòng tiền, SHN ghi nhận lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 109,5 tỷ đồng (cùng kỳ dương 127,4 tỷ đồng) nên cuối kỳ, tiền và tương đương tiền của công ty giảm từ 189,7 tỷ đồng còn 11,9 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 24/04, cổ phiếu SHN có giá 7.000 đồng/cp.