Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Vi phạm công bố thông tin, Địa ốc Mỹ Phú bị xử phạt 92,5 triệu đồng

Giữa bối cảnh kinh doanh thua lỗ nặng nề trong năm 2023, Địa ốc Mỹ Phú phải nhận quyết định xử phạt hành chính từ UBCKNN với số tiền 92,5 triệu đồng.

Ngày 14/05/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 212/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú (công ty Địa ốc Mỹ Phú – PV).

Lý do đưa ra là Địa ốc Mỹ Phú đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện 06 tháng năm 2023.

Bên cạnh đó, Địa ốc Mỹ Phú cũng gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 06 tháng năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 06 tháng năm 2022; Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2022; Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2023.

Vì những lý do trên, Địa ốc Mỹ Phú đã bị xử phạt hành chính với số tiền 92,5 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2023 gửi đến HNX, Địa ốc Mỹ Phú có vốn chủ sở hữu giảm 11% so với cùng kỳ, về mức 712,9 tỷ đồng.

1-1715767155.png
Nguồn: HNX.

Cuối năm 2023, công ty báo lỗ sau thuế gấp đôi năm trước khi ghi nhận lãi ròng âm 88,3 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

Bên cạnh đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,07 lên 1,13, tức tổng nợ của doanh nghiệp đã chạm mốc 805,6 tỷ đồng, trong đó có 698,7 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng giảm từ âm 5% xuống âm 12%.

Khoản dư nợ trái phiếu này liên quan đến mã trái phiếu MYPCH2226001 mà doanh nghiệp đang lưu hành. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 17/05/2022 với tổng giá trị 700 tỷ đồng (7 triệu trái phiếu, mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu). Kỳ hạn của lô này là 48 tháng, lãi suất 10%/năm, tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi năm gần nhất, Địa ốc Mỹ Phú đã hoàn thành nghĩa vụ trả lãi trái phiếu trong năm 2023 sau 4 kỳ thanh toán với tổng số tiền 88,3 tỷ đồng.

2-1715767155.png
Nguồn: HNX.

Được biết, công ty Địa ốc Mỹ Phú thành lập năm 2005 với mã số thuế 0304122070, trụ sở đặt tại tầng L11, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Người đại diện pháp luật là ông Vũ Đình Chiến – Tổng Giám đốc công ty.