Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Xây dựng Sông Hồng (Incomex) báo lỗ quý thứ 5 liên tiếp

Sau năm 2023 ghi nhận lần đầu thua lỗ kể từ khi niêm yết, CTCP Xây dựng Sông Hồng (HNX: ICG) tiếp tục báo lỗ trong quý I/2024.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, ICG ghi nhận doanh thu thuần 1,1 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp thu về chỉ 305,6 triệu đồng, giảm 20%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gấp gần 3 lần lên 1,3 tỷ đồng nhờ ghi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia hơn 1 tỷ đồng; chi phí tài chính ở mức 478,9 triệu đồng, toàn bộ là lãi tiền vay. Các chỉ tiêu khác biến động không đáng kể.

Trừ đi thuế, ICG báo lỗ ròng 517,5 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước cũng lỗ 980,5 triệu đồng. Như vậy, đây đã là quý thứ 5 liên tiếp công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức âm.

Giải trình nguyên nhân, lãnh đạo ICG cho biết do doanh nghiệp vẫn tiếp tục tìm kiếm dự án mới, hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khiến công ty lỗ trong quý I/2024.

Trước đó, ICG đã đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu 15 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty mới hoàn thành khoảng 7% mục tiêu doanh thu.

Tính đến cuối tháng 03/2024, tổng tài sản của ICG giảm nhẹ hơn 1 tỷ về mức 541,2 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm tỉ trọng lớn với 47% cơ cấu tài sản, tương ứng 254,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng nợ của doanh nghiệp gần như đi ngang so với số đầu năm, đạt mức 252,5 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu ở mức 288,7 tỷ đồng.

Về quyền lợi cổ đông, ĐHĐCĐ 2024 của ICG mới đây đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 với tỉ lệ 5%. Tuy nhiên, công ty dự kiến sẽ không chia cổ tức  năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ICG đang có mức giá tham chiếu 7.500 đồng/cp.