Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cảng Hải Phòng (PHP) có dàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới, quý I/2024 lãi gần 180 tỷ đồng

Vừa qua, CTCP Cảng Hải Phòng (UPCoM: PHP) đã hoàn tất công tác bầu cử dàn lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới, báo lãi gần 180 tỷ đồng trong quý I/2024.

Hoàn tất bầu cử lãnh đạo nhiệm kỳ 2024 – 2029

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, PHP đã thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Theo đó, từ ngày 15/04/2024, ông Phạm Hồng Minh tiếp tục nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PHP.

2-1713842146.png
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Các thành viên HĐQT có ông Nguyễn Tường Anh, bà Trịnh Thị Ngọc Biển, bà Nguyễn Thị Yến và ông Lê Đông; thành viên độc lập HĐQT có ông Vũ Đức Biên và ông Đỗ Vũ Linh.

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Thanh Hải sẽ thôi đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng và được bầu cử vào chức Trưởng Ban kiểm soát công ty. Các thành viên còn lại trong Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Hằng và ông Đồng Xuân Khanh.

Ngoài ra, chức vụ Kế toán trưởng của công ty sẽ do bà Đào Thị Thu Hà nắm giữ. Trước đó, bà Hà là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cũng trong phiên họp ĐHĐCĐ 2024, PHP đã lên kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất cho năm 2024. Cụ thể, công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.310 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2023 và lợi nhuận trước thuế 840 tỷ đồng, giảm 8%. Đồng thời, công ty cũng lên kế hoạch sản lượng ước tính 36,5 triệu tấn, trong đó container thực hiện hơn 1,9 triệu teu (đơn vị đo lường tương đương 1 container 20 feet tiêu chuẩn).

1-1713842146.png
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Bên cạnh đó, PHP cũng lên kế hoạch đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản tổng cộng 2.561 tỷ đồng; kế hoạch đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp gần 1.400 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2024 đến 2026; thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính của công ty và hoạt động không hiệu quả như ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, CTCP Logistics Cảng Sài Gòn, CTCP VIMC Logistics…

Về quyền lợi cổ đông, doanh nghiệp thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4% vốn điều lệ, tương đương 130,7 tỷ đồng. Năm 2024, PHP lên kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 2%.

Quý I/2024 lãi gần 180 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, PHP ghi nhận doanh thu thuần 566,4 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp thu về 216 tỷ đồng, tăng 16%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 26% về 32,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 28% lên 8,1 tỷ đồng do lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện tăng; phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng 28% lên 20,3 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 41,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%.

Đáng chú ý, khoản lợi nhuận khác của công ty giảm mạnh từ 62,3 tỷ đồng cùng kỳ về 156,4 triệu đồng. Giải trình nguyên nhân, PHP cho biết do trong quý I/2023, công ty ghi nhận thu nhập khác từ khoản bồi thường thiệt hại 128,9 tỷ đồng liên quan đến CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, đồng thời ghi nhận chi phí dự phòng sửa chữa tài sản cố định bị tổn thất là 66,8 tỷ đồng.

Kết quả, PHP báo lãi trước thuế 219,4 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch cả năm. Trừ đi thuế, công ty báo lãi ròng 179,1 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

5-1713952584.png
 

Tính đến cuối tháng 03/2024, tổng tài sản của PHP đạt 7.097 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Nổi bật có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm sâu 41% về 1.157 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân khiến lãi tiền gửi, tiền cho vay của công ty giảm 62% về 15,1 tỷ đồng, qua đó “kéo” doanh thu tài chính sụt giảm trong kỳ.

Ngoài ra, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 12% về 1.183 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 3% lên 5.914 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 22/04/2024, cổ phiếu PHP có mức giá 21.300 đồng/cp.