Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chứng khoán HVS bị xử phạt hơn 200 triệu đồng

Vừa qua, UBCKNN đã có quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam với số tiền 210 triệu đồng.

Ngày 22/05/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP chứng khoán HVS Việt Nam (Mã CK: HVS).

Cụ thể, đối với hành vi thay đổi trụ sở chính khi chưa được UBCKNN chấp thuận, HVS sẽ bị phạt 125 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty đã không báo cáo phương án khắc phục được HĐQT thông qua về việc không đáp ứng việc duy trì điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. Theo đó, HVS sẽ bị phạt 85 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền HVS bị xử phạt là 210 triệu đồng. Quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, HVS ghi nhận doanh thu hoạt động 796,3 triệu đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 867 nghìn đồng.

Trừ đi thuế và các chi phí khác, HVS báo lãi ròng 292,4 triệu đồng, trong khi năm trước âm 81,7 triệu đồng.

Trước đó, HVS đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu gồm Chủ tịch Trương Thị Hồng Nga cùng hai Thành viên HĐQT là Ngô Văn Đô và Thái Đình Sỹ.

Theo đó, từ ngày 14/05 - 14/06, 3 vị lãnh đạo trên đăng ký bán thỏa thuận toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ tại HVS. Cụ thể, bà Trương Thị Hồng Nga đăng ký bán 2.45 triệu cp, tương đương tỷ lệ 49% vốn; ông Ngô Văn Đô đăng ký bán 1.1 triệu cp, tương ứng 22.279% vốn; ông Thái Đình Sỹ đăng ký bán 1.4 triệu cp, tương đương tỷ lệ 28.41%.