Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Công ty Toàn Thắng một mình dự thầu và trúng gói xây lắp 34 tỷ đồng tại huyện Quốc Oai

Vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai đã chọn được đơn vị trúng thầu cho gói thi công xây dựng số 05 năm 2024 có giá hơn 34 tỷ đồng, tiết kiệm 0,09%.

Theo Quyết định số 123/QĐ-PTQĐ ngày 08/05/2024, ông Phan Trung Cường – Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai đã ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và đảm bảo giao thông.

2-1715763823.png
Quyết định số 123/QĐ-PTQĐ ngày 08/05/2024.

Đây là gói thầu thuộc dự án Xây dựng đường giao thông kết hợp hệ thống thoát nước ngoài cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai. Dự án có tổng mức đầu tư 40,3 tỷ đồng, được phê duyệt theo Quyết định số 5165/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND huyện Quốc Oai.

Trong thời gian nhận hồ sơ dự thầu (HSDT) từ 09/04 đến 27/04/2024, chỉ có duy nhất công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Toàn Thắng (công ty Toàn Thắng) tham gia đấu thầu.

Kết quả, công ty Toàn Thắng trúng thầu với giá 34,66 tỷ đồng. So với giá dự toán 34,69 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm sau đấu thầu chỉ 30,3 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm 0,09% cho ngân sách huyện.

Theo đó, công ty này sẽ có thời hạn 500 ngày để thực hiện hợp đồng.

Về doanh nghiệp trúng thầu, theo dữ liệu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, công ty Toàn Thắng đã tham gia 32 gói thầu, trúng 31 gói với tổng giá trị 547,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, 100% các gói thầu doanh nghiệp này tham gia được tổ chức trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Công ty Toàn Thắng có quan hệ với 7 bên mời thầu, danh sách bao gồm Ban QLDA ĐTXD huyện Quốc Oai (trúng 12/12 gói đã tham gia), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai (7/7 gói), UBND các xã Phú Cát (4/4 gói), xã Thạch Thán (3/3 gói)….

1-1715763823.png
Dữ liệu về công ty Toàn Thắng trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia (Ảnh chụp màn hình ngày 15/05/2024).

Còn về đơn vị chủ đầu tư, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai đã công bố kết quả của 115 gói với tổng giá trị 885,6 tỷ đồng, chiếm phần lớn là các gói xây lắp với 72,73%, còn lại là hàng hóa (6,99%), tư vấn (16,08%) và phi tư vấn (4,2%). Tỉ lệ tiết kiệm trung bình đạt 0,52%.