Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Năm Bảy Bảy (NBB) báo lãi quý I/2024 sụt giảm 63% cùng kỳ

Vừa qua, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với kết quả không mấy khả quan.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, NBB ghi nhận doanh thu thuần 27,7 tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi cùng kỳ, chiếm tỉ trọng lớn vẫn là doanh thu từ kinh doanh bất động sản 23,9 tỷ đồng, tương ứng 86%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 53% lên 62,8 tỷ đồng, toàn bộ là lãi từ các khoản đầu tư, hỗ trợ vốn và lãi tiền gửi; chi phí lãi vay cũng tăng 26,2 tỷ đồng, lên hơn 62 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ nhuận gộp thu về 10,5 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ 4,2 tỷ đồng) nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NBB đạt 6,9 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ 796,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, do phát sinh các khoản phạt thuế, chậm nộp 1,5 tỷ đồng và các khoản phạt do vi phạm hợp đồng, chậm trả hơn 4 tỷ đồng nên lợi nhuận khác của công ty âm 6,3 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 35,7 triệu đồng.

Trừ đi thuế và các chi phí khác, NBB báo lãi ròng “vỏn vẹn” 49,1 triệu đồng, cùng kỳ cũng chỉ lãi hơn 133 triệu đồng. Như vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty đã “lao dốc” tới 63% trong quý I/2024.

Trước đó, phiên họp ĐHĐCĐ của NBB đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với mức doanh thu dự kiến 640 tỷ đồng (gấp đôi so với thực hiện năm 2023) và lợi nhuận sau thuế ước tính 18 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc 3 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 4% mục tiêu doanh thu và chưa nổi 1% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/03/2024, tổng tài sản của NBB tăng 6% lên 7.299 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các khoản phải thu tổng cộng 3.346 tỷ đồng (chiếm 46%) và hàng tồn kho 1.661 tỷ đồng (chiếm 23%). Như vậy, có tới 69% tài sản của doanh nghiệp nằm ở hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty tăng gần 8% lên 5.478 tỷ đồng. Nổi bật trong đây có khoản phải trả ngắn hạn khác tăng 2,5 lần lên mức 1.240 tỷ đồng. Lý do là trong kỳ, NBB ghi nhận các khoản phải trả vốn góp hợp tác đầu tư tại dự án DeLagi của CTCP Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (CII) với số tiền 1.042 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu ở mức 1.820 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã là 3,0.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 25/04/2024, cổ phiếu NBB có giá 24.750 đồng/cp, tăng 7,14% so với đầu tuần.