Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Câu chuyện pháp luật

11 giờ trước

Bộ trưởng LĐ-TB&XH khẳng định, luật pháp hiện nay không cho phép thu BHXH của chủ hộ kinh doanh, việc thu BHXH như vậy ở một số địa phương là sai.