Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chính sách mới

14:00 20/05/2024

Thẻ ngân hàng là thẻ thanh toán được cấp bởi các tổ chức tài chính hoặc ngân hàng. Vậy độ tuổi được làm thẻ ngân hàng là bao nhiêu?