Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Pháp luật và thực tiễn

3 ngày trước

Trước thông tin chênh lệch giá gói thầu so với giá nhập khẩu nhiều tỷ đồng, BV Bình Dân khẳng định gói thầu đã được thực hiện đúng theo quy chế.